Tagasiside

Meie missioon on aidata liikmetel kasvatada oma äri läbi struktureeritud, positiivse ja professionaalse soovituste turundamise programmi, mis võimaldab neil arendada pikaajalisi, tähendusrikkaid suhteid kvaliteetsete äri professionaalidega.

Marimi sõnul on umbes üks kolmandik tema klientidest tulnud otse BNI soovitustest, kuid kaks kolmandikku on tulnud tänu ärisuhtluse oskustele, mida ta on arendanud olles BNI liige.

Vaata Marim'i lugu

BNI on tõeliselt muutnud mu mõtteviisi seose minu äriga.

Vaata Amanda lugu

The Latest From BNI View All